Financiële voordelen bedrijven

Voor bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden om met een zonnepanelen installatie financieel voordeel te behalen. Hieronder hebben we de verschillende regelingen en subsidies opgesomd:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor installaties boven de 25.000 Wp kan 54,5% van de totale kosten afgetrokken worden van de fiscale winst, dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving en kan over meerdere jaren verdeeld worden. De netto besparing hiervan ligt gemiddeld rond de 13,5%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Deze investeringsaftrek is mogelijk in combinatie met andere investeringen die uw bedrijf in het jaar maakt. Deze aftrek is geldig bij een investering van minimaal € 2.301,-- Het bedrag dat kan worden afgetrokken hangt af van de hoogte van de investering, het maximale bedrag dat afgetrokken kan worden is € 15.734,--. Omdat deze aftrek voor vele soorten bedrijfsmiddelen kan worden gebruikt is het erg situatieafhankelijk hoeveel hiermee bespaard kan worden.

SDE+ subsidie

Deze subsidie is alleen beschikbaar voor grotere installaties. De subsidie geeft over een looptijd van maximaal 15 jaar een vergoeding per opgewekte kWh. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd en is ca. € 0,04 tot € 0,06 per kWh van de jaaropbrengst. De subsidie is ook afhankelijk van de hoeveelheid kWh die u zelf verbruikt en het aantal kWh die u teruggeleverd. Wanneer u gebruikmaakt van de SDE+ subsidie kunt u geen aanspraak maken op de EIA.

Wilt u hier meer details over of heeft u vragen over in hoeverre deze financiële voordelen voor uw bedrijf van toepassing zijn, zijn wij natuurlijk bereid u hierin te adviseren.